Historia

1972 - jak było na początku...

Założenie w 1972 roku przy Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Szczecinie. Pracownia zajmowała się projektowaniem i nadzorowaniem robót drogowych oraz uczestniczyła w procesach inwestycyjnych na terenie ówczesnego Województwa Szczecińskiego

1991 - prywatyzacja Pracowni

W 1991 roku w wyniku zmian własnościowych przekształciła się w samodzielne biuro inwestycyjne zajmujące się projektowaniem i realizacją inwestycji, głownie drogowych i mostowych. W latach 1991-1999 roku siedziba Pracowni znajdowała się na ul. Legionów Dąbrowskiego.

1999 - obecna siedziba firmy

Obecna siedziba firmy znajduje się na ul.Sosnowej 6A (od 1999roku). Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski zrzesza zespół osób posiadających stosowne uprawnienia i duże doświadczenie zawodowe.

2017

Zmiana siedziby, nowy adres ul. Sosnowa 6f