Realizacje

| Projekty |

| Nadzory |

Z-ca Inżynier Rezydenta:

1992 - 1996 Przebudowa mostu i dojazdów przez rzekę Dziwnę w Dziwnowie

1995 - 1997 Przebudowa drogi krajowej Nr 3 Parłówko Troszyn

Inżynier Rezydent na Kontraktach Banku Światowego i PHARE:                                          

06.1996 – 07.1998 Modernizacja drogi krajowej A+6 /km3+827 do 9+355/

08.1997 - 06.1999 Modernizacja drogi krajowej nr A6 /km 9+355 do 12+654/

07.1997 - 07.1999 Modernizacja drogi krajowej nr 117 Szczecin Kołbaskowo- cały zakres robót drogowych, remonty oraz przebudowa wiaduktów, sieci uzbrojenia.

„Rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej nr 3 Świnoujście –Szczecin na odc. Świnoujście – Zalesie i Dargobądz – Wolin”. 

02-1999 - 06-2000 Kontrakt 41.2 budowa  wiaduktów E1,E2 w ciągu trasy „Regalickiej”; 

01.2000 - 10.2001 kontrakt 41.3 – Budowa przeprawy mostowej przez rz. Regalicę w Szczecinie. Budowa wiaduktów WT‑1, WT–2 – dł. 302 m.

04.2001 - 06.2003 kontrakt 41.5 - Budowa przeprawy mostowej przez rz. Regalicę w Szczecinie od ul. Gdańskiej do ul Hangarowej. Budowa wiaduktów WD2, WD4, dł. 310 m

08.2000 – 11.2002 kontrakt 42.1-.Budowa przeprawy mostowej przez rz. Parnicę ul. Gdańskiej do ul Hryniewieckiego w Szczecinie Budowa mostu dł. 218,0 m.

02.2001 - 08.2002 Kontrakt 41.6 Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę w Szczecinie od ul. Gdańskiej do ul. Hangarowej. Roboty drogowe na drodze dojazdowej.  

03.2002 – 11. 2004 - Kontrakt 91.1 i  91.2 - Budowa obwodnicy Wolina w ciągu drogi krajowej nr 3”-budowa obwodnicy, mostu, estakady, wiaduktu – dł. łączna 1166 m.

Modernizacja drogi krajowej nr 13 w Szczecinie”

11-2004 /2006 Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 w m. Choszczno” -zakres robót  budowa wiaduktu dł. 107.0m szerokości 70,0 m  nośność 50 ton, przebudowa ulic odc. Drogi woj nr 151 o dł.459,30 m, budowa kanalizacji deszczowej I oczyszczania wód opadowych, budowa oświetlenia drogowego na wiadukcie, przebudowa sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. Kontrakt wg FIDIC, Banku  Światowego.

2004-2007 Zarządzanie i Nadzór nad realizacją  Kontraktu nr SPOT/2.1.3/77/04-02 „Budowa obwodnicy m. Kobylanka , Morzyczan, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej Nr 10  Szczecin- Bydgoszcz.” budowa nowego odcinka  dk. Nr 10 w tym budowę drogi dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach  wraz z węzłem „Motaniec”

2004 - 2007 Zarządzanie i Nadzór nad realizacją Kontraktu nr SPOT/2.1.1/72/04-02  „Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz- Kijewo” obejmującego przebudowę dwóch jezdni betonowych o długości 7,7km x 2 oraz 26 obiektów mostowych

2006 - 2007 Zarządzanie Projektem SPO-T  „Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych  wraz z nadzorem inwestorskim nad budową wiadukty na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 z drogą Goleniów – Lubczyna oraz budową przejazdu nad drogą krajową nr 6 w ciągu ulicy Wolińskiej w Goleniowie

2007 - 2010      Zarządzanie i Nadzór nad realizacją  - Budowa drogi ekspresowej  S- 3  Szczecin- Gorzów Wlkp.   Odcinek I

2010 - 2013  - Nadzór   S-3 Gorzów Wielk.—Nowa Sól, podzadanie od węzła  do węzła  Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów

2010 - 2013  Inżynier Kontraktu Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – etap I  , odcinek drogi łączącej ul. Słowiańską z ul. Szczecińską wraz z niezbędną infrastrukturą – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych

2010-2011 Inżynier Projektu Budowa obwodnicy m. WSCHOWA w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305  -Etap  I.

2010-2013 Inżynier Kontraktu Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej ) Etap II.

2010-2011 Inżynier Projektu Budowa obwodnicy m. Ośno Lubuskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134  

2011-2014 Inżynier Kontraktu  Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu „oraz „Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

2012-2014- Inżynier Kontraktu  na zadaniu: „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną”. 

2012- 2014 Inżynier Kontraktu Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I.  

2012-2014  Inżynier Kontraktu – przebudowa infrastruktury przy ul. Stołczyńskiej