Zakres działalności

Opracowania dokumentacji technicznych dla poszczególnych etapów projektowych

1. Materiały do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. Studium Komunikacyjne

3. Studium KorytarzoweStudium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe

4. Koncepcje

5. Projekty Budowlane

6. Projekty Wykonawcze

7. Materiały Przetargowe

8. Studia wykonalności projektów

9. Wizualizacje projektów i koncepcji

Nadzory nad realizacją inwestycji

1. Prowadzenie zastępstwa inwestycyjnego w przedsięwzięciach finansowanych z funduszy europejskich (Inżynier Kontraktu)

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub Inspektora Nadzoru

3. Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego

Projektuj i buduj

1. Zapewnienie wsparcia Wykonawcy Robót na każdym etapie realizacji kontraktu od przygotowania przez Wykonawcę oferty do przetargu, poprzez

projektowanie po realizację robót.

Prace projektowe wykonywane są z zastosowaniem specjalistycznych programów branżowych przeznaczonych dla drogownictwa

1. AutoCad Civil 3D 2011 & 2013

2. AutoCad 2010 & 2014

3. MS Office